ἔνδοθεν

ἔνδοθεν, Adv.
A from within, Od.20.101, Ar.Nu.1164 (lyr.), etc.;

ὑπό τινων ἔνδοθεν πρασσόντών Th.2.79

:
c gen., ἔ. στέγης from inside the tent, S.Aj.741.
2 of oneself, by one's own doing, A. Th.194; οὔτ' ἔ. οὔτε θύραθεν neither of oneself nor by help of others, S.Tr. 1021 (lyr.).
II within, c. gen.,

αὐλῆς Il.6.247

; οἴκου v. l. in Hes. Op.523.
2 abs., θυμὸν τέρπεται ἔ. Pi.P.2.74, cf. Hdt.2.68, Com.Adesp.21.31 D., etc.;

εἴ οἱ φρένες . . νοήμονες ἔ. ἦσαν Theoc.25.80

; οἱ ἔ. the domestics, Ar.Pl.228, 964; also, the citizens, Pl.Ti.17d;

ὁ ἔ. θόρυβος Th.8.71

; τἄνδοθεν ibid. (but, the inner man, Pl.Phdr.279b); ὁ καρπὸς ὁ ἔ. the produce of her own property, Leg.Gort.3.27.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἔνδοθεν — from within indeclform (adverb) ἐνδίδωμι give in aor ind pass 3rd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ένδοθεν — (AM ἔνδοθεν) επίρρ. μέσα, εντός (α. «ἔνδοθεν οἴκου», Ησίοδ. β. «θυμόν τέρπεται ἔνδοθεν», Πίνδ.) αρχ. 1. από μέσα («ὅν κάλεσον τρέχων ἔνδοθεν ὡς ἐμέ», Αριστοφ.) 2. αυτοπροαίρετα («αὐτό δ ὑφ αὑτῶν ἔνδοθεν πορθούμεθα», Αισχύλ.) 3. (ενάρθρ. ως επίθ.) …   Dictionary of Greek

 • ἐνδοθέν — ἐνδίδωμι give in aor part pass neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τἄνδοθεν — ἔνδοθεν , ἔνδοθεν from within indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • въноутрьнии — (87) пр. 1. Внутренний, находящийся, расположенный внутри чего л.: коварьстьнѣ тако и льстьнѣ [всех] прешьдъ. и всѩкъ собѣ ˫ако же хотѩше приведъ. тогда вънѹтрьнѥѥ злоѡбычьноѥ износити абиѥ показа. (τὴν ἔνδον κακοήθειαν) ЖФСт XII, 103; і всѩ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • въноутрьоудоу — (20) нар. Внутри: ˫Аκο д҃ховьнии видѩть вънѹтрьѹдѹ. и вънѣюдѹ грѣхъ. (ἔσωθεν) КЕ XII, 261а; ˫ако д҃ховни внѹтрьѹдѹ. и вънѣѹдѹ видѣть грѣхъ КР 1284, 368в; амо же аще идеть таковыи. с нимь ѥсть вънѹтрьѹдѹ плаць и болезнь. ПрЛ XIII, 145г; и дъсками… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • въноутрь — (255) нар. и предл. I. Нар. 1. Внутрь; в середину, в пределы: вънѹтрь въ цр҃квь въводити ЖФСт XII, 86; не въведени˫а бо ради вънѹтрь скотѩть. (ἔνδον) КЕ XII, 66а; понеже ѥдиною въшедшю недугѹ внѹтрь. и телеса огньнымь образомь. поѩдающу. КР 1284 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • ACRA Lepte — Drepani sinûs prominentia; in sinu Arabico, in parte Troglodytarum, apud Plinium l. 6. c. 29. Significat autem Graeca vox Α῎κρα, summitatem, eminentiam, sed et portum ut plurimum, naturaleni, sub littorum prominentiis postitum. Unde καταρη̈ὶς… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • CHELIODONIAE — insulae parvae contra Tauri promontorium pestiferae navigantibus, duae sunt, quarum una Corydela, altera Menalippea dicitur. Steph. Dionys. trium meminit, v. 506. Τὴν δὲ μετ᾿ ἀντολίην δὲ Χελιδονίαι γεγαάσι Τρεῖς νῆσοι, μεγάλης Παταρηΐδος ἔνδοθεν… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • MYRTEA Corona — Larium olm fuit; quos myrtô et rore marinô redimiri consuevisse, docet Horat. Carmin. l. 3. Od. 23. v. 15. Parvos coronantem marinô Rore Deos, humilique myrtô. Item supplicum; de quorum apud Athenienses more sic Aristophanes Vespis. Α᾿λλ᾿ ὡς… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • OBICES ferrati portarum — apud Amm. Marcellin. l. 21. qui Graecis σεσιδηρωμένοι μοχλοὶ, iidem sunt cum claustris, quae foribus praeducta dicit Germanicus, in paraphrasi Arati, ubi de sidere Cassiopeae, Qualis ferratos obicit clavicula dentes, Succutit et foribus praeducti …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.